O kosmicznej świadomości - nauka duchowa Martinusa

Droga świadomości - Inspiracje, teksty i artykuły.
Awatar użytkownika
Tadeo
Posty: 9
Rejestracja: 19 kwietnia 2022, o 11:14
Reputacja: 0

O kosmicznej świadomości - nauka duchowa Martinusa

Postautor: Tadeo » 27 kwietnia 2022, o 17:05

O kosmicznej świadomości
Martinus odpowiada na pytania

Co w przyszłości przyniesie rozwiązanie tajemnicy bytu i egzystencji Wszechświata? Czy to będą umiejętności paranormalne, takie jak posługiwanie się wahadełkiem, spirytyzm lub okultyzm? Czy też może wiedza o prawdziwej naturze Wszechświata i o źródle życia stanie się dostępna dzięki kosmicznej świadomości?

Od zarania czasów człowiek miał potrzebę poznania tajemnicy życia i śmierci. Było tak faktycznie już od chwili, kiedy mógł się sam nazwać człowiekiem. W początkowych, prymitywnych stadiach rozwoju potrzeba ta nie była równie silnia jak jest obecnie, bowiem świadomość człowieka pierwotnego była zdominowana przez instynkt. Dzięki temu człowiek pierwotny nie miał wątpliwości, że życie po śmierci fizycznego organizmu trwa, w takiej czy innej formie. Instynkt jest pozostałością kosmicznej wiedzy, jaką miał w świecie duchowym. Po przejściu do świata materialnego jego kosmiczna wiedza zanika, a w jej miejsce pojawia się instynkt. Instynkt jest wrodzoną zdolnością do podejmowania niewyuczonych, celowych działań umożliwiających przetrwanie w świecie materialnym. Instynkt nie zapewnia świadomej wiedzy potrzebnej do podjęcia prawidłowych decyzji, instynkt powoduje, że istota wykonuje celowe działania automatycznie. Dzięki instynktowi żywe istoty mogą żyć i się rozwijać, instynkt prowadzi je bezpiecznie, umożliwiając egzystencję w świecie materialnym, gdy ich intelektualne zdolności są jeszcze w zalążku. Właśnie z tego powodu instynkt jest niezbędny na pierwszym etapie rozwoju. Instynkt spełnia także dodatkową rolę: uniemożliwia żywym istotom zbyt duże dewiacje i odchylenia mogące spowodować wynaturzenia i zboczenie z normalnej dla nich drogi rozwoju.
Na pierwszym etapie rozwoju świadomość i mentalność ludzi znajdujących się jeszcze pod wpływem instynktu nie osiągnęły kulminacji w materializmie. Ludzie kierujący się instynktem nie dotarli tak daleko w głąb czysto fizycznego, materialnego świata jak ci znajdujący się na następnym etapie wędrówki. Jest to etap, gdy następuje kulminacja utożsamienia się z materią. Ludzie utożsamiają się ze swoimi fizycznymi organizmami, a w ich świadomościach zanika wszelka łączność ze światem duchowym. Ludzie ci stają się zagorzałymi materialistami i ateistami, negując istnienie jakichkolwiek duchowych fenomenów. Każda myśl o istnieniu Opatrzności i o logicznym porządku losów świata staje się im obca.

Zwierzęta, prymitywni ludzie z dżungli oraz pierwotni ludzie z czasów prehistorycznych znajdują się na pierwszym etapie rozwoju w świecie fizycznym. Istoty te mają łatwiejszy, instynktowny kontakt ze światem duchowym. Można powiedzieć, że w pewnym sensie reprezentują sobą wyższe stadium duchowe niż ludzie znajdujący się na następnym, materialistycznym etapie rozwoju. Ludzie będący pod wpływem instynktu mogą mieć paranormalne zdolności, takie jak jasnowidzenie, telepatia, mediumizm, spirytyzm, umiejętność korzystania z wahadełka, wróżby itp. Mogą też posługiwać się mentalną siłą woli, magią. Ich stan świadomości cechuje również wrodzona silna wiara w istnienie wyższych istot – duchów oraz bożków panujących nad siłami natury i ludzkimi losami.

Istoty znajdujące się na tym etapie rozwoju nie potrafiłyby dogłębnie i z wielką precyzją zbadać najmniejszych detali świata materialnego. Natomiast ludziom z naszej epoki przychodzi to z łatwością, nie mają z tym problemów. Istotom kierującym się instynktem wiedzę zapewnia umiejętność jasnowidzenia i dzięki niej osądzają one innych na podstawie ich wyglądu. Tak więc widzą one aurę innych istot i w ten sposób potrafią ocenić, czy mają do czynienia z niebezpiecznymi wrogami, czy godnymi zaufania przyjaciółmi. Naturalnie widzą też aurę, czyli promieniowanie fizycznej materii. Ponadzmysłowe zdolności bezpiecznie wiodą je poprzez byt aż do kolejnego etapu, w którym następuje utożsamienie i stopienie się ze światem materialnym. Wtedy znacznie zanika instynkt dotychczas dominujący ich świadomość. W wyniku tego istoty te tracą także fundament wrodzonej umiejętności przestrzegania tych praw natury, których w danym stadium rozwoju nie wolno łamać. Od tej pory zasada zabijania bliźniego uzyskuje dominujący wpływ na psychikę owych istot.

Lecz zanim rozwinie się u nich materialistyczny światopogląd, to znaczy: gdy jeszcze mają kontakt ze światem duchowym, w końcowej fazie tego okresu może nastąpić u nich pewna krystalizacja paranormalnych umiejętności. Jest to możliwe dzięki duchowej sile woli. W starożytności i w średniowieczu te paranormalne zjawiska były znane jako umiejętność rzucania czarów czy klątw oraz znajomość magicznych formułek wywołujących nadprzyrodzone skutki. W pewnym zakresie umiejętności te występują także u współcześnie żyjących prymitywnych ludzi, jednak przejawy tych umiejętności są u nich bardzo słabe i niepewne. Dodać należy, że wśród cywilizowanych ludzi też istnieją pojedyncze przypadki prawdziwych paranormalnych, ponadzmysłowych umiejętności. Ale do tego tematu należy podejść z dużą ostrożnością. Nie brakuje ludzi, którym wydaje się, że posiadają duchowe umiejętności, takie jak jasnowidzenie i przebłyski kosmicznej świadomości, mogą nawet uważać, że są kosmicznie świadomi, chociaż w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Prawdziwym powodem tego rodzaju deklaracji najczęściej jest potrzeba wywyższania się, wynikająca z psychopatycznych skłonności.

Na skutek działania praw natury wpływających na przebieg ewolucji wszystkie wyżej wymienione paranormalne umiejętności zanikają pod wpływem rozwoju zdolności intelektualnych. Dzięki intelektowi człowiek przyswaja sobie realną wiedzę o strukturze materialnego świata oraz o prawach natury regulujących procesy twórcze w przyrodzie i ewolucji. Dzięki rozumowemu poznaniu tej wiedzy człowiek staje się jej w pełni świadomy. Stopniowo, wraz z zanikiem instynktu, następuje wygnanie z raju, co w tym przypadku oznacza utratę kontaktu z duchowym światem. Adam i Ewa, czyli symbolicznie – ludzie, zostają wtedy sam na sam z materią, czyli ze światem materialnym i panującymi w nim żywiołami oraz, ogólnie mówiąc, siłami przyrody. Od tego momentu sami muszą zdobywać niezbędną wiedzę, by siły te okiełznać i przezwyciężyć. Proces ten znamy jako spożywanie owoców z drzewa poznania dobra i zła. W jego konsekwencji powstają nowoczesna nauka i światopogląd materialistyczny. Wyznającym go ludziom świat duchowy jest całkowicie obcy, pomimo że posiadają ogromne zdolności intelektualne. W tej fazie rozwoju człowieka dotychczas nieomylny instynkt zaniknął, znajduje się w stadium utajonym i nie można już dłużej na nim polegać. Człowiek o światopoglądzie materialistycznym musi w swoim życiu zdać się na szkiełko i oko oraz na intelekt. Ten etap rozwoju charakteryzuje utrata więzi z duchowym światem, czego konsekwencją jest kosmiczny zgon człowieka. Także ten proces jest następstwem spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła.

Podczas egzystencji w epoce zdominowanej rozwojem materialistycznej nauki człowiek odkrywa, że jego kolosalna znajomość materii nie przynosi wiedzy o fenomenie, jakim jest życie. Aby poznać egzystencjalne tajemnice, będzie musiał swoją ogromną wiedzę o materii uzupełnić równie dogłębną znajomością swojej duchowej tożsamości. Jest ona chwilowo niedostępna dla fizycznych zmysłów, ale przecież istnieje ponad czasem i przestrzenią. Ludzie znajdujący się w tym zaawansowanym stadium rozwoju zaczęli już odczuwać pragnienie poznania rzeczywistej tajemnicy bytu, znajdującej się poza zakresem poznania przez materialistyczną naukę. Nauka ta bada jedynie te aspekty rzeczywistości, które dają się zważyć i zmierzyć. Natomiast tajemnicę bytu można zgłębić tylko poprzez wiedzę o zjawiskach leżących ponad sferą fizyczną, czyli ponad tym, co jest postrzegalne poprzez fizyczne organy zmysłów. Droga do poznania tajemnicy bytu znajduje się także ponad poziomem zdolności paranormalnych, które w przeszłości stanowiły fundament życiowy, a dzisiaj tam, gdzie jeszcze istnieją, występują tylko w formie szczątkowej.

Jak już wspomniałem, ponadzmysłowe, paranormalne zdolności w przeszłości były naturalne i powszechne. Obecnie w dużym stopniu zaniknęły i dlatego przejawy ich są rzadkie oraz wątpliwe. Większość ludzi w ogóle ich nie ma. Paranormalne zdolności mają pod wpływem rozwoju intelektu i poznania materialnego świata stałą tendencję do zanikania, nawet u tych, u których były silnie rozwinięte. Z tego powodu odkrycie tajemnicy życia tą drogą nie jest możliwe. Fakt ten staje się tym bardziej oczywisty, że za pomocą paranormalnych umiejętności można najwyżej dostrzec świat materialny wyższego rodzaju, czyli świat zbudowany z duchowej materii zwanej materią nistą. Nazywany jest on światem astralnym, z tego świata daleka jest droga samego źródła życia. Tak więc w ten sposób można obserwować tylko materię, w której kryje się życie. Można zobaczyć promienie i fale, ale one też są tylko materią. Nie można dostrzec tego, co jest praprzyczyną życia, czyli samego jego źródła.
Nawet najbardziej duchowo rozwinięci współcześnie żyjący ludzie nie potrafią zgłębić misterium życia czy tajemnicy egzystencji Wszechświata. To nie dzięki paranormalnym uzdolnieniom jak jasnowidzenie i mediumizm Jezus Chrystus mógł o sobie powiedzieć: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśliby duchowe umiejętności, powszechne we wcześniejszych stadiach rozwoju, mogły dać ludziom tę wzniosłą pozycję, to Mojżesz jak najbardziej mógłby powiedzieć o sobie to samo co Jezus Chrystus. Lecz fakty jednoznacznie wskazują, że Mojżesz miał paranormalne i magiczne umiejętności, ale nie miał jednak kosmicznej świadomości.

Większość znanych mistyków oraz duchowo rozwiniętych mistrzów z Indii czy też z innych egzotycznych krajów nie miała kosmicznej świadomości. Z tego powodu nie potrafili oni stymulować rozwoju ludzi, wśród których przyszło im żyć, tak aby uwolnić świat od cierpienia. Dlatego powinniśmy dostrzegać różnicę pomiędzy paranormalnymi zdolnościami, których najwyższą formę reprezentował Mojżesz, a duchowymi zdolnościami, których uosobieniem był Chrystus oraz inne istoty, znane pod mianem „wtajemniczonych”. Biblia także wprowadza rozróżnienie między tymi dwiema formami świadomości, mianowicie tą, którą charakteryzują umiejętności paranormalne, jakie miał Mojżesz, a kosmiczną świadomością Jezusa Chrystusa.

Stan świadomości, który reprezentował sobą Chrystus, to najwyższa jej forma, jaką może osiągnąć człowiek. Znana jest także pod pojęciem zstąpienia Ducha Świętego. Skoro świadomość ta na skutek zstąpienia Ducha Świętego jest „święta”, to znaczy, że istnieje inna forma świadomości, o której nie można powiedzieć, że jest „święta”. Jest to świadomość człowieka niewtajemniczonego. Obojętnie, czy wierzy on w Boga, czy jest religijny, czy też jest ateistą. Świadomość z wcześniejszego etapu rozwoju, w którym charakterystyczne było posługiwanie się magią, jasnowidzeniem, mediumizmem itp., czyli zjawiskami paranormalnymi, musimy określić mianem „nisko duchowej”. Natomiast świadomość, dzięki której przed człowiekiem objawia się najwyższa, absolutna prawda i która wiedzie człowieka do kosmicznej inicjacji, możemy określić mianem „wysoko duchowej”. W świetle powyższego wywodu dla wnikliwej osoby szczerze szukającej prawdy staje się oczywistością, że to „wysoko duchowa” mentalność, czyli „Duch Święty”, a nie zanikająca i zamierająca pozostałość po umiejętnościach magów, jasnowidzów czy wróżek, przyniesie odpowiedź na pytania o tajemnice egzystencjalne i dotyczące samego fenomenu życia. Dodam tylko, że umiejętności paranormalne można wykorzystywać też w służbie dobrej sprawy. Mogą one przynieść ulgę, radość i optymizm tam, gdzie zostaną zastosowane w absolutnie czystej, altruistycznej formie sprzyjającej rozkwitowi miłości bliźniego.


Tytuł oryginału: „Hvad er fremtidens loesen… Spoergsmaal nr 13”. Publikacja w biuletynie „Kontaktbrev” w 1950 r. © Martinus Institut 1981. Przekład: Tadeusz Hynek. Korekta: Anna Popis-Witkowska.

Wróć do „Świadomość”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości